Headerbild

Värdegrund

Glädje och gemenskap

Det ska vara kul att vara en del av verksamheten. Verksamhetens ska genomsyras av glädje och optimism. Alla ska kunna känna glädje av verksamheten oavsett ålder eller nivå. Alla får vara med ingen ska känna sig utanför och alla har tillgång till samma träning och utveckling.

Trygghet

Individen har mod att våga då denne känner trygghet i verksamheten. Alla har möjlighet att delta oavsett ambitionsnivå.

Engagemang

Vi engagerar oss i och ser utvecklingsmöjligheter i den dagliga verksamheten. Vi samarbetar för att upprätthålla ett hållbart ideellt engagemang. Vi uppmuntrar medlemmars och medlemmars familjers engagemang i verksamheten utifrån de förutsättningar som varje medlem har. Vi engagerar oss i varandras utveckling genom att visa respekt och stötta varandra. Engagemang från medlemmar och medlemmars familjer i daglig verksamhet och arrangemang möjliggör klubbens utveckling. 

 

Värdegrunden är framtagen under verksamhetsåret 2016 under arbetet med Utmärkt förening. Beslutad av styrelsen i januari 2017.  

Adress

Söders-Tyresö Box 94 13522 Tyresö

Kontakt

E-post: styrelsen@soders.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in