Headerbild

Betala tävlingsavgift? Du måste själv meddela medlemsregisteransvarig

2024-05-23 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vill du betala tävlingsavgiften och därmed ta del av den subvention som föreningen gör för tävlingsstarter? Då behöver du själv kontakta medlemsregisteransvarig (Ingemar) för att anmäla detta och få faktura för avgiften.

Vill du betala tävlingsavgiften kontaktar du Ingemar Bengtsson på mejl ingemar.bengtsson@live.com eller på telefon 0706879960.

Du behöver kontakta Ingemar före den 30 juni 2024 för att tävlingsavgiften ska gälla för 2024.

Information om upplägg för tävlingsavgifter

Medlemmen, den tävlande, har möjlighet att delta i arrangemang upptagna i Orienteringsförbundets tävlingskalender till en lägre kostnad genom att i förväg inbetala tävlingsavgift.

Barn/ungdom 0-16 år: 0 kronor, se 1) nedan

Junior 17 – 20 år: 500 kronor, se 2) nedan

Vuxna 21 år och uppåt: 1000 kronor, se 3) nedan                                

1)    Klubben betalar hela startavgiften för ungdomar 0-16 år.

2)    Klubben betalar 70% av startavgiften för juniorer 17-20 år samt hela startavgiften för SM-tävlingar och tävlingar upptagna i Swedish League.

3)    Klubben betalar 30% av startavgiften för vuxna över 21 år samt hela startavgiften för SM-tävlingar och tävlingar upptagna i Swedish League under förutsättning att medlemmen är elitsatsande.

  • Avgifter för efteranmälan och startavgifter vid ej start ingår inte i tävlingsavgiften och bekostas av medlemmen själv.

  • För tävlingsresor och läger tillkommer egenavgifter. Startavgift till O-ringen ingår inte i tävlingsavgiften utan bekostas av medlemmen själv.

Medlem kan i överenskommelse med kassör inbetala frivillig högre tävlingsavgift en eller flera gånger per år för att på så sätt minska hög kostnad vid årsavslut.

Vid årsavslut summeras medlemmens, den tävlandes, totala startavgifter och regleras mot inbetald tävlingsavgift. Inbetald tävlingsavgift återbetalas inte.

Förtydligande exempel nedan:

Ex 1. Medlem 17-20 år har sprungit tävlingar för 3000 kr exkl SM. Efterdebiteras 400 kr då medlemmen själv ska stå för 70% av startavgiften. (3000 kr * 30%=900 kr och så avdrag för inbetald tävlingsavgift 500 kr).

Ex 2. Medlem 21 år och uppåt har sprungit tävlingar för 3000 kr. Efterdebiteras 1100 kr då medlemmen själv ska stå för 70% av startavgiften. (3000 kr * 70%=2100 kr och så avdrag för inbetald tävlingsavgift 1000 kr).

Ex 3. Medlem 21 år och uppåt har sprungit tävlingar för 5000 kr men har valt att betala in 3000 kr i tävlingsavgift. Efterdebiteras 500 kr då medlemmen själv ska stå för 70% av startavgiften. (5000 kr * 70%=3500 kr och så avdrag för inbetald tävlingsavgift 3000 kr).

Observera att du själv faktureras för tillkommande avgifter för efteranmälning samt startavgifter i tävlingar du anmält dig till men ej startat. För vissa tävlingsresor och läger tillkommer egenavgifter.

Adress

Söders-Tyresö Box 94 13522 Tyresö

Kontakt

E-post: styrelsen@soders.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in